Részvényesek vízvételi jogaA részvényesek vízvételi jogának gyakorlásáról
 
 
A FuturAqua Nyrt. minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvénye után gazdasági évenként egy liter prémium minőségű ásványvizet vehetnek át a részvényesek. Az Alapszabály kimondja, hogy az Igazgatóság határozatában rendelkezik a vízvételi jog gyakorlásának részleteiről. A Társaság Igazgatósága a vízvétellel kapcsolatban meghozta 3/2011. (VI. 29.) számú határozatát, amelyről az alábbi tájékoztatást adja:
 
-          A társaság Alapszabályának 3.1.8 pontja értelmében amennyiben a társaság valamely vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a társaság részvénykönyvbe bejegyzett részvényesei minden egyes 5, azaz öt forint névértékű részvény után, maximum 10.000 darab részvény erejéig jogosultak 1, azaz egy liter vizet átvenni önköltségi áron. A vízvételi jog maximum 10.000, azaz tízezer liter erejéig terjed részvényesenként. A vízvételre az éves rendes közgyűlést követő, az adott év december 31-ig terjedő időszakában van lehetőség.
-          Az éves rendes Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek élhetnek e jogukkal, az adott gazdasági év végével bezárólag.
-          Az a részvényes, aki a vízvételi jogával élni kíván, az éves rendes Közgyűlést követő 30 napon belül írásban bejelentheti igényét a Társaság felé írásban, a Társaság központjába (7623 Pécs, Ungvár u. 22. III. em.) küldött levében. Amennyiben a Társaság több vízbázisára vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, Tisztelt Részvényeseink választhatnak, hogy melyik vízbázisból szeretnék ásványvizet vételezni.
-          Azon részvényeseink, akik a WaterSharing program keretében jótékonysági célra kívánják felhasználni vízvételi jogukat (kvótájukat), a fentiek szerint járjanak el azzal a kitétellel, hogy az Igazgatósághoz történő bejelentésükben erre a tényre feltétlenül utaljanak! A jótékonysági célra felajánlott ásványvizet a Társaságnak nem áll módjában eljuttatni a kedvezményezettekhez, így ez a feladat a részvényesekre hárul.
-          2011-es évben a Vízvételi jog 1 Ft/liter áron kerül rögzítésre szénsavmentes természetes ásványvíz esetén, illetve 1,5 Ft/liter szénsavval dúsított ásványvíz esetén. Az előrejelzések alapján várhatóan a 2012-es gazdasági évben is ez az ár lesz irányadó.
-          A 2011-es gazdasági évben az Alap B-37 és B-38-as kutakból van lehetőség a vízvételi jog gyakorlására. A vizet a Társaság HU7011 Alap, Dózsa György út 81-83. számú fióktelepéről lehet elszállítani az előre egyeztetett időpontban
-          A részvényes bejelentése után a Társaság képviselője időpontot egyeztet a részvényessel a víz elszállításának feltételeiről.
-          A 2011-es gazdasági évben ballonos és zacskós csomagolást tudunk biztosítani részvényeseinknek, amelynek áráról az Igazgatóság ad felvilágosítást a vízvételi jog gyakorlásának bejelentését követően.
-          Az Alapszabályban meghatározott és részvényesenként 10.000 részvényben (10.000 liter ásványvízben) meghatározott vízvételi korlátozás az Igazgatóság egyedi döntése értelmében megemelhető, vagyis olyan részvényesek, akik 10.000 liternél több vizet szeretnének vételezni, ezzel kapcsolatban kezdeményezzenek egyeztetést a Társasággal. Amennyiben nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű vizet igényelnek a részvényesek, akkor a vízkvóta-kereskedelem rendszere nyújthat ideális megoldást az ásványvíz (ivóvíz) megszerzésére.
 
Meggyőződésünk, hogy a FuturAqua részvényekhez kapcsolódó vízvételi jog rövidesen egy kiemelkedően sikeres, példaértékű üzleti gyakorlattá válhat. Reméljük, részvényeseink személyesen is belekóstolnak majd a FuturAqua Nyrt. sikerének valódi ízébe.
 
 
FuturAqua Nyrt.
Igazgatósága